image1 image2 image3

KATËR I RADËS. BRODOLOM

KaterIRades Brodolom Foto TeaPrimiterra
Fotografija: Tea Primiterra

Trajanje: 45 min.


Katër i Radës nije samo opera sjećanja. Ovaj komad je muzičko nastojanje da se kroz muziku prikaže svijet ljudi koji su se suočili sa jednom od brojnih tragedija koje su se dogodile u vodama Mediterana – tragediju albanskog brodića nakrcanog muškaracima, ženama i djecom koji je potonuo u martu 1997. godine u blizini talijanske obale. U samo jedan čin stali su Davljenici i Spašeni, oni koji su preživjeli i oni koji su umrli, njihovi glasovi, njihove misli, a naročito njihovo putovanje u tamu puno velikih strepnji i malih želja, snova i strahova, digresija, ukazanja, naglih prisjećanja...
Alessandro Leogrande

Muzika:
ADMIR SHKURTAJ (1969)

Libretto:
ALESSANDRO LEOGRANDE

prema reportaži Il naufragio koju je objavila naklada Feltrinelli 2011

Režija:
SALVATORE TRAMACERE

Muzički reditelj:
PASQUALE CORRADO

Asistentica reditelja:
EMANUELA PISICCHIO

Scenografija i dizajn svjetla:
MICHELANGELO CAMPANALE

Kostimografija:
STEFANIA MISCUGLIO

Scenska produkcija:
MARIO DANIELE
SIMONA GUBELLO, soprano
HERSJANA MATMUJA, soprano
STEFANO LUIGI MANGIA, eksperimentalni glas
MARIA LUISA CASALI, soprano
EMANUELA PISICCHIO, glumica
ANNA CHIARA INGROSSO, glumica
FABIO ZULLINO, glumac

Harmonika i analogni oscilatori:
ADMIR SHKURTAJ

Bas klarinet i BB klarinet:
MARCO IGNOTI

BB truba i elektronski zvuk:
GIORGIO DISTANTE

Violončelo:
JACOPO CONOCI

Klavir:
VANESSA SOTGIU

Cupa Cupe i udaraljke:
PINO BASILE

Polifoni hor - albanske tradiocionalne pjesme:
NAZO ÇELAJ
NIKOLIN LIKAJ
MELEQ ÇELA
SALI BRAHIMAJ
VALTER HODO

Fotografija:
TEA PRIMITERRA

Kamerna opera za Venecijansko bijenale

International Theater Festival
MESS - Scene MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba

Facebook Twitter YouTube
Instagram ISSUU Location

Internacionalni teatarski festival
MESS - Scena MESS

Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba