image1 image2 image3

JEDAN GEST

Jedan gest

Fotografija: Kobas Laksa

Trajanje: 60 min.


“Jedan gest” je predstava koja govori o znakovnom jeziku. To je predstava o komunikaciji sa svijetom – svijetom onih sa sluhom i svijetom koji pripada onim drugim – ljudima bez sluha. Reditelja zanima komunikacija kao način prenošenja (kao i stvaranja i preobrazbe) znanja, osjećaja i kulture. Ako jezik definiše stvarnost (ili Wittgensteinovim riječima "Ograničenja mog jezika su ograničenja mog svijeta"), šta to onda o svijetu možemo naučiti od jezika kojeg koriste gluhonijemi? Šta je u njihovom doživljaju komunikacije općeprihvaćeno, a šta jedinstveno? (I kako, pobogu, niko od mojih prijatelja nema Gluhonijeme prijatelje?)


Režija:
WOJTEK ZIEMILSKI

Uloge:
MARTA ABRAMCZYK
JOLANTA SADLOWSKA 
PAWEL SOSINSKI
ADAM STOYANOV

Scenografija, saradnik reditelja:
WOJCIECH PUSTOLA

Dizajn svjetla:
ARTUR SIENICKI

Svjetlo:
PATRYK ADAMSKI

Muzika:
ALEKSANDER ŻURNOWSKI

Kostimografija:
KRYSTIAN JARNUSZKIEWICZ

Asistentica reditelja:
JOANNA NIEMIRSKA

Inspicijentica:
MARTA ŚMIERZCHALSKA

Prijevod:
KATARZYNA GLOZAK
AGNIESZKA MISIEWICZ
ANNA BORYCKA
MALGORZATA WASILEWSKA

Menadžerica produkcije:
MARIA WILSKA

Asistentica produkcije:
MARTA KIELAR

Tehnički koordinator:
BARTEK BRAUN

Video:
MAREK KURPIOS

Zvuk:
WOJCIECH STAROWICZ

Fotografija:
KOBAS LAKSA

CULTLogo Mobile

International Theater Festival
MESS - Scene MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba

Facebook Twitter YouTube
Instagram ISSUU Location

Internacionalni teatarski festival
MESS - Scena MESS

Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba