image1 image2 image3

ELEKTRA

Elektra

Fotografija: Kire Galevski

Trajanje: 260 min. sa pauzom

Elektra je kćerka kralja Agamemnona i kraljice Klitemnestre koja se zajedno sa svojim bratom Orestom sprema osvetiti majci i njenom ljubavniku Egistu za ubistvo njihovog oca Agamemnona. Ovaj grčki mit bio je polazište za tragedije nastale iz pera Eshila, Sofokla, Euripida i Žan Pol Sartra.
Ovo je priča o časti i zločinu u kraljevskoj porodici. Svi smo mi odgovorni za svoje postupke i postupke svojih roditelja, svojih djedova, svojih pradjedova. Bogovi kažnjavaju i djecu naše djece (svidjelo se to nama ili ne). Ova drama propituje pojam okrutnosti duboko uvriježene u podsvijesti ljudskog bića. U jednom trenutku, u životu naše zemlje, naše porodice ili bilo kojeg ljudskog bića, ta se okrutnost iznenada otme i pretvori u silu koja kontrolira čovjeka. Nameće se pitanje koliko je duboka ta čovjekova okrutnost – kilometar ili više?


Režija:
ANDRIY ZHOLDAK

Uloge:
DARYA RIZOVA
ALEKSANDAR GJORGJIESKI
KAMKA TOCINOVSKI
SLAVISHA KAJEVSKI
NICOLA ACESKI
ALEKSANDAR MIHAJLOVSKI
KALINA TRIPKOVA
MICHEL MITEVSKA
ARNA SHIJAK

Scenografija:
ANDRIY ZHOLDAK
LUKAS NOLL

Kostimografija:
LUKAS NOLL
DAN ZHOLDAK

Dizajn zvuka i kompozitor:
SERGEY PATRAMANSKIY

Adaptacija:
ANDRIY ZHOLDAK

Fotografija:
KIRE GALEVSKI

International Theater Festival
MESS - Scene MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba

Facebook Twitter YouTube
Instagram ISSUU Location

Internacionalni teatarski festival
MESS - Scena MESS

Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba