image1 image2 image3

SJEĆATI SE 30 GODINA DA BI SE ŽIVJELO 65 MINUTA

sjecati se 30 godina da bi se zivjelo

Fotografija: Lucio Bazzalo

Trajanje: 90 min

Okruživši se uspomenama iz svoje prošlosti, Marina Otero u ovoj nestalnoj, fragmentiranoj predstavi prikazuje svoja sjećanja kao "sliku stvarnog života".

U nastojanju da pronađe smisao svom postojanju, Marina se upušta u stvaranje jedne beskrajne drame o svom životu. Rezultat tog nastojanja je predstava Sjećati se 30 godina da bi se živjelo 65 minuta u kojoj se stvarni život doima fikcijom, a fikcija tek pukom mogućnošću pronalaska samog sebe.

Režija:
JUAN PABLO GÓMEZ
MARINA OTERO

Ideja i performans:
MARINA OTERO

Generalna direkorica:
MARINA OTERO

Video i scenski dizajn:
GASTÓN EXEQUIEL SÁNCHEZ

Kamera:
LUCIO BAZZALO

Grafički dizajn:
MARÍA LAURA VALENTINI

Dizajn svjetla:
MATÍAS SENDÓN

Koreografska podrška:
FRANCO LA PIETRA

Producentica:
LAURA SOL ZASLAVSKY

Asistentice rediteljice:
LUCRECIA PIERPAOLI
MARÍA BELÉN ARENA

Scenografija:
JUAN PABLO GÓMEZ

Fotografija:
LUCIO BAZZALO
ANDRÉS MANRIQUE
MATÍAS KEDAK

International Theater Festival
MESS - Scene MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba

Facebook Twitter YouTube
Instagram ISSUU Location

Internacionalni teatarski festival
MESS - Scena MESS

Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba