image1 image2 image3

MIR VAMA

Mir vama

Fotografija: Stephanie Handjiiska

Trajanje: 55 min.

Predstava “Mir vama” je nastala kao rezultat istraživanja provedenog u bugarskim izbjegličkim kampovima. Istraživanje su 2016. godine provodili članovi VOX POPULI trupe lično. “Mir vama” je univerzalni vjerski pozdrav koji se koristi i u Kršćanstvu i u Islamu. Odgovor na ovaj pozdrav je "Mir i vama!" Međutim, šta mir danas predstavlja i kako zapadnjačko društvo prihvata one kojima je rat sastavni dio njihove prošlosti?
Ovo je dokumentarna drama u kojoj se primjenjuje takozvana verbatim teatarska forma. Glumci i glumice na sceni reproduciraju audio zapise intervjua koje su zabilježili-e u izbjegličkim kampovima u Bugarskoj. U drami “Mir vama” cijeli kreativni tim pokušava težište staviti na izbjegličku tragediju sa stanovišta sa kojeg ju je moguće istinski osjetiti i sagledati.


Režija:
NEDA SOKOLOVSKA

Uloge:
MILA BANCHEVA
RICARDO IBRAHIM

Koncept:
NEDA SOKOLOVSKA
IVAN DIMITROV

Dramaturgija:
NEDA SOKOLOVSKA

Scenografija:
ALBENA BAEVA
NEDA SOKOLOVSKA

Dizajn svjetla:
PLAMEN VELIKOV

Menadžer produkcije:
ADI KANEVA

Podržali:
SOFIA MUNICIPALITY CULTURE FUND
GOETHE INSTITUT SOFIA
ALADIN FOODS

Fotografija:
STEPHANIE HANDJIISKA

International Theater Festival
MESS - Scene MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba

Facebook Twitter YouTube
Instagram ISSUU Location

Internacionalni teatarski festival
MESS - Scena MESS

Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba