58. INTERNACIONALNI TEATARSKI FESTIVAL MESS

29.09 – 06.10.2018.

Svi/e novinari/ke koji/e su se akreditirali/e za 58. Festival MESS akreditacije mogu preuzeti u direkciji festivala na adresi Maršala Tita 54/1 svakim danom od 10.00 do 18.00.javne nabavke