GROZNICA

600 HIGHWAYMEN

4/10/18

5/10/18

18.00 & 21.00

Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo

SAD

Trajanje:

75 min.

Autor/ica i režija:

ABIGAIL BROWDE
MICHAEL SILVERSTONE

Menadžerica produkcije:

OLIVIA EDERY

Sa:

NILE HARRIS
TOMMER PETERSON
ITA SEGEV

Kreirano u saradnji sa:

BRANDON WOLCOTT
EMIL ABRAMYAN
ERIC SOUTHERN

Ova predstava je najnovije djelo koje potpisuju 600 HIGHWAYMEN koje testira granice individualnih i kolektivnih odgovornosti i naše spremnosti da budemo pristuni jedni za druge. Izvodi se u kompletnoj kolaboraciji sa publikom i, na tom putu, “Groznica” ispituje kako se sakupljamo, organizujemo i brinemo za tijela oko nas. Istinsko pitanje je: “Kakva ćete biti osoba kada se upere oči u vas?” “Šta je to što ćemo vidjeti kada pogledamo u vašem pravcu?”

Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

Ovaj angažman je podržan od strane Mid Atlantic Arts Fondacije kroz USArtist International u partnerstvu sa Nacionalnom fondacijom za umjetnost, fondacijom Andrew W. Mellon i fondacijom Howard Gilman.

Originalna muzika:

BRANDON WOLCOTT
EMIL ABRAMYAN

Produkcijski dizajn:

ERIC SOUTHERN

Dizajn zvuka:

BRANDON WOLCOTT

Fotografija:

MARIA BARANOVAjavne nabavke