JAVNI POZIV – PLATFORMA MESS 60

Direkcija J.U MES, povodom 60 godina postojanja, poziva bosanskohercegovačke pozorišne autore i autorice da svojim projektima iz domene scenske umjetnosti učine pozorište, nakon pandemijskog iskustva, prostorom intenzivnog susreta i razmjene na fonu historije istraživanja scenskog jezika Festivala MESS.

J.U. MES će podržati projekte koji će biti svojevrsna estetska platforma a u duhu ovogodišnjeg naziva festivala „NOSTALGIJA ZA BUDUĆNOŠĆU“. J.U. MES će u partnerstvu ispratiti sve umjetničke projekte odobrene u selekciji po ovome Javnom pozivu.

Svoje projekte prijaviti mogu autori i autorice pojedinačno/timski, kao i institucije kulture, od dana objavljivanja Javnog poziva do 7. jula 2020. godine.

J.U. MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS želi propitati naša iskustva pandemije u estetskoj formi:

 1. kreativne online teatarske produkcije;
 2. digitalne i inovativne tehnološke intervencije u scenskoj produkciji;
 3. originalnog dramskog teksta na temu izolacije i iskustva globalne pandemijske krize;
 4. teatarske produkcije, u skladu sa svim epidemiološkim mjerama, na savremeni ili klasični tekst;
 5. istraživanja teatarske produkcije savremenog ili klasičnog teksta – novi modeli predstavljanja i procesa rada u teatru. 

Projekat treba da angažira autorski tim i sve saradnike/saradnice iz domena pozorišne umjetnosti (reditelj/ice, glumci/ice, scenograf/kinja, kostimograf/kinja, dramaturg/inja, kompozitor/ica, koreograf/kinja, produkcija i organizacija…).

Javne ustanove kulture i druge institucije mogu biti partneri udruženjima, umjetnicama i umjetnicima kao nositeljima projekata.

Prijava treba sadržavati:

 • osnovne podatke aplikanta/nosioca projekta (ime i prezime/naziv, kontakt, adresa)
 • naziv projekta i kratku eksplikaciju projekta
 • period realizacije
 • budžet projekta
 • produkcijske zahtjeve
 • dramski tekst (u slučaju da se aplikant prijavljuje sa originalnim dramskim tekstom na temu izolacije i iskustva globalne pandemijske krize)

 

Prijave je neophodno poslati najkasnije do 7. jula 2020. godine na e-mail [email protected] s naznakom „Prijava na Javni poziv“.

J.U. MES će izabrati umjetnički najuspješnije aplikacije, te produkcijski i umjetnički ispratiti proces do krajnje realizacije.

Direkcija J.U. MES vršiti će evaluaciju aplikacija od dana isteka Javnog poziva do 29. jula 2020, nakon čega će svi aplikanti biti obaviješteni o rezultatima. Odabrani projekti realizirati će se u narednih godinu dana.

Stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije i radujemo se vašim prijavama!javne nabavke