Internacionalni teatarski festival MESS – Scena MESS

 

Adresa

Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo

Telefon:

+ 387 33 200 392

Fax:

+ 387 33 211 972

Kontaktirajte nas

Internacionalni teatarski festival MESS – Scena MESS

   

Adresa

Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo

Telefon:

+ 387 33 200 392

Fax:

+ 387 33 211 972

Kontaktirajte nasjavne nabavke