LEPTIR – VJEŽBA ROĐENJA

Kraljevsko pozorište Zetski dom

1/10/18

20.00

Pozorište mladih Sarajevo

Crna Gora

Trajanje:

65 min.

Autor:

ALEKSANDAR RADUNOVIĆ

Režija i scenografija:

ANDRÁS URBÁN

Drama Aleksandra Radunovića beskompromisno dekonstruiše pojam porodice. Čovjek, unutar vlastite nesposobnosti da se obračuna sa tradicionalnim pristupom društvu, nije u stanju da postane adekvatno “Ja”, autentično lice osnovne zajednice. Da prihvati onog drugog s kojim treba da čini onu prvobitnu ćeliju društva, koja svakako nije namijenjena za destrukciju već za stvaranje. Želimo se roditi, ponovo i ponovo. Ta želja ipak se artikuliše u tom naboju rušenja svega onog ljudskog, koji inače ocjenjujemo pozitivno, kao osnovne vrijednosti čovjekovog postojanja. Rodimo se za svaku scenu. A rađa se i zlo sa nama, unutar materice društva. Odgovoran je uvijek onaj drugi, i taj mora da strada. I sada, povodom ove drame, predstave, mi bismo voljeli da se svemu tome smijemo. Kažemo da pozorište treba da bude smiješno. Želimo da se smijemo onim drugima, da kažemo da to nismo mi, to su oni drugi. Tradicija, društvo, država, javni prostor, sve to je ušlo u intimu, tako da je i ona postala javna. A nove generacije stradaju, i stradaju iznova. Umjesto slike budućnosti, plodnog koncepta za život, jedino im ostaje da traže samo pristojan grob… no ipak, ako ništa drugo, čovjek je sposoban da opsuje, da stavi ruke u džep i zviždeći krene dalje… valjda.

Igraju:

ANA VUJOŠEVIĆ
SRĐAN GRAHOVAC
DEJAN IVANIĆ

Dramatizacija:

RAJKO RADULOVIĆ

Kostimografija:

LINA LEKOVIĆ

Muzika:

ALEKSANDAR RADUNOVIĆ – POPAJ

Asistentica reditelja:

JELENA ODALOVIĆ

Fotografija:

DUŠKO MILJANIĆjavne nabavke