Poslovnik o radu JU “MES – MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL – SCENA MESS SARAJEVO”

Pravila JU “MES – MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL – SCENA MESS SARAJEVO”

Pravilnik o radu JU “MES – MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL – SCENA MESS SARAJEVO”

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU “MES – MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL – SCENA MESS SARAJEVO”

Zakon o pozorišnoj djelatnosti

Ustav Kantona Sarajevo

Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama

Uredba o postupku prijema u radni odnos

Uredba o postupku i vrsti objavljivanja propisa

Zakon o radu

Kolektivni ugovor za djelatnost kulture

Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure javnog konkursa za prijem radnika ustanove

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU.

Pravilnik o radu JU “MES – MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL – SCENA MESS SARAJEVO” – maj 2020.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa (COVID-19)

Poslovnik o radu komisije za provođenje procedure javnog konkursa za prijem radnika ustanove

Odluka kojom se donosi zakon o ministarskim i vladinim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine

Odluka o osnivanju “JU MES – Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo”

 javne nabavke