OTVORENI ZA SVE

CONSTANZA MACRAS | DorkyPark

29/9/18

19.30

Narodno pozorište Sarajevo

Njemačka

Trajanje:

100 min.

Režija i koreografija:

CONSTANZA MACRAS

Igraju:

EMIL BORDÁS
HILDE ELBERS
SHANNON LEYPOLDT
ELIKNIV
FATIMA HEGEDÜS
ÁDÁMHORVÁTH
HYOUNG-MIN KIM
DENIS KUHNERT
VIKTÓRIA LAKATOS
ZOLTÁN LAKATOS
IVETA MILLEROVÁ
JÁNOS NORBERT ORSÓS
MONIKA PETEROVÁ
REBEKARÉDAI
MARKETA RICHTEROVÁ
IVAN ROSTÁS
MAGDOLNA ROSTÁS
VIKTOR ROSTÁS

Muzičari:

MAREK BALOG
MILAN DEMETER
MILAN KROKA
JAN SURMAJ
PETR SURMAJ

Dramaturgija:

CARMEN MEHNERT

Scenografija:

TAL SHACHAM

Ovo je putovanje kroz stagnaciju zajednica Roma u Evropi za koje su šanse za posao poput bilo kojih drugih građana/ki prilično niske, gdje su tradicije putovanja zamijenjene sjedećim životom pokraj iskorijenjenih skupina plesača/ica koji/e se kreću svijetom prateći prilike za rad. Od 2010. godine Macras istražuje različite načine života, stilove plesa i muzike Roma u Mađarskoj, Češkoj Republici i Slovačkoj. Ovo putovanje koristi muziku i ples kako bi nas na taj način poveli kroz živote evropskih Roma današnjice, zauzimajući, igrajući se i prikazujući sa humorom predrasude, klišee, nesporazume, sličnosti, tradicije, diskriminaciju, siromaštvo i nasilje. Kome koriste čije predrasude? I ko su istinski nomadi 21. stoljeća?

Podržano od strane

NATIONALES PERFORMANCE NETZ

Internacionalnog Funda za gostovanja plesnih predstava, koji finansira komesar Savezne vlade za kulturu i medije

Kostimografija:

GILVAN COÊLHO DE OLIVEIRA

Dizajn svjetla:

SERGIO DE CARVALHO PESSANHA

Menadžer svjetla:

ULRICH KELLERMANN

Zvuk:

FABRICE MOINET

Muzička konsultantica:

KRISTINA LÖSCHE-LÖWENSEN

Nastavnik/ca folklora:

MONIKA BALOGOVÁ
VLADIMÍR BALOG

Scenski tehničar:

WERNER KNOOF

Tehničar za fotografiju:

TOBIAS GÖTZ

Tehničar za kostim i rekvizitu:

MARCUS BARROS CARDOSO

Asistent rediteljice:

MIKI SHOJI

Interpretacija:

ÁRMINSZABÓ-SZÉKELY

Fotografija:

THOMAS AURINjavne nabavke