Privremena izmjena režima saobraćaja u ulicima Kulovića i Branilaca Sarajeva

Dragi sugrađani i sugrađanke,

Ovim putem vas obavještavamo o privremenoj izmjeni saobraćaja u narednim danima zbog izvođenja predstave „Moby Dick“ na Trgu Susan Sontag.

U četvrtak, 2. septembra, i u nedjelju, 5. septembra, saobraćaj u ulici Branilaca Sarajeva odvijat će se u jednoj traci u trajanju od 3 sata.

U subotu, 04. septembra, u terminu od 16:00 do 20:00 sati biti će potpuno obustavljen saobraćaj u ulicama:

  • Branilaca Sarajeva – od raskrsnice sa ulicom Ćemaluša do raskrsnice sa ulicom Radićeva
  • Kulovića – od raskrsnice sa ulicom Obala Kulina bana do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita

U subotu, 4. septembra, u terminu od 16:00 do 20:00 ulica Ćemaluša će se, privremeno pretvoriti u jednosmjernu ulicu, u kojoj se također u navedenom terminu zabranjuje parkiranje. Saobraćaj će se iz ulice Branilaca Sarajeva preusmjeriti desno ulicom Ćemaluša u ulicu Titova.

Regulaciju toka saobraćaja na dijelu potpune obustave saobraćaja i raskrsnicama na kojima se saobraćaj usmjerava u alternativne pravce vršit će pripadnici MUP-a KS.

U subotu, 4. septembra, u terminu od 16:00 do 20:00, uz pomoć redara i pauk službe KJKP Rad, vozila koja su parkirana na potezu od ulice Ćemaluša do ulice Kulovića biti će izmještena na drugi parking prostor, o čemu će vlasnici vozila biti obaviješteni od strane redara KJKP Rad.

Zahvaljujemo vam se na razumijevanju!javne nabavke