Predstava: ČEHOVLJEVA PRVA PREDSTAVA
Autori: Anton CHEKHOV, Bush MOUKARZEL, Ben KIDD
Režija: Bush MOUKARZEL & Ben KIDD
Produkcija: Dead Centre
Zemlja: IRSKA

Predstava: SNIJEG 
Autor: Orhan PAMUK
Režija:  Dino MUSTAFIĆ
Produkcija: Narodno pozorište Sarajevo

Zemlja: BOSNA I HERCEGOVINA

Predstava: IVANOV
Autor: Anton CHEKHOV
Režija: Andriy ZHOLDAK
Produkcija: Crnogorsko narodno pozorište
Zemlja: CRNA GORA

Predstava: OMMA
Autor i koreografija: Josef NADJ
Produkcija: Atelier 3+1
Zemlja: FRANCUSKA

Predstava: MED ZIDIMA
Autori/ce: Filip ELDAN, Katarina ARBANAS, Nikša ELDAN, Tamara Kučinović, Selma SPAHIĆ
Vizuelni koncept i režija: Selma SPAHIĆ
Produkcija: GLLUGL
Zemlja: HRVATSKA

Predstava: KREKETANJE
Autor: Almir BAŠOVIĆ
Režija: Aleš KURT
Produkcija: Narodno pozorište Tuzla
Zemlja: BOSNA I HERCEGOVINA

Predstava:  ČITAČ
Autori: Fedor ŠILI
Režija: Boris LIJEŠEVIĆ
Produkcija: Beogradsko dramsko pozorište
Zemlja: SRBIJA

Predstava: SCHINDLEROV LIFT
Autor: Darko Cvijetić
Režija: Kokan MLADENOVIĆ
Produkcija: Kamerni teatar 55
Zemlja: BOSNA I HERCEGOVINA

Lokacije i termini igranja predstava biti će objavljeni 22. septembra.javne nabavke