Shift key projekat pozitivan bh. primjer apliciranja na EU fondove

Prilika za rad i dokazivanje bh. umjetnika i umjetnica na domaćoj i međunarodnoj sceni
Posljednje jutarnje druženje na 58. Festivalu MESS obilježio je razgovor o bitnosti i prilikama apliciranja bh. institucija iz oblasti kulture na raspoložive međunarodne fondove. Kao pozitivan bh. primjer koji će brojnim umjetnicima i umjetnicama iz Bosne i Hercegovine pružiti priliku za rad i dokazivanje na domaćoj i međunarodnoj sceni, naveden je projekat Shift Key čiji je nosilac Festival MESS. Kao prva javna institucija kulture u Bosni i Hercegovini, MESS će biti na čelu projekta koji uključuje četiri partnerska festivala iz Holandije, Španije, Velike Britanije i Italije, te imati pristup sredstvima iz programa Kreativna Evropa. Rukovoditeljica deska Kreativna Evropa, Aida Kalender, istakla je da je ovaj program odlična prilika za finansiranje ideja i projekata bh. umjetnika i umjetnica i da Desk pruža svu tehničku podršku u tom procesu. “Apliciranje za ovaj program mogu podnijeti javne ustanove, nevladin sektor, ali i biznis sektor registrovan u oblasti kulture. Za projekte se može dobiti između 200 hiljada i 2 miliona eura, a do sada su ukupno naši umjetnici i umjetnice dobili oko 600 hiljada eura za razne projekte“, navela je Kalender te dodala da je to sveukupno samo mali dio raspoloživih sredstava i da trebamo slijediti države kao što su Hrvatska, Slovenija ili Mađarska koje koriste desetine miliona eura iz ovog programa. Direktor Festivala MESS, Nihad Kreševljaković, naglasio je da je saradnja sa Kreativnom Evropom počela je 2014. godine kada je MESS postao dio projekta International Young Makers in Action koji je koordinirao ITs Festival iz Amsterdama. “Tada je počelo umrežavanje studenata/ica i mladih umjetnika/ica koji su prezentovali svoj rad u drugim državama. Kroz ovaj projekat su neke naše predstave igrali na drugim festivalima, a i mi smo neke predstave dovodili na MESS. Interesantno je da je kroz ovaj projekat uspostavljena i saradnja sa BE festivalom iz Birminghama koji već nekoliko godina dodjeljuje MESS nagradu, a te predstave onda dolaze na naš festival. Na taj način smo ove godine doveli predstavu Palmyra“, kazao je Kreševljaković te iskoristio priliku da se posebno zahvali Emini Pašić koja je kao ekspertica i konsultantica doprinijela tome da MESS-ov projekat Shift Key dobije sredstva iz programa Kreativna Evropa. Program Kreativna Evropa je fond Evropske Unije za podršku kulturi i audiovizuelnom sektoru koji u periodu od 2014. do 2020. izdvaja iznos od 1,46 milijardi eura. Za učešće u programu Kreativna Evropa, tehničku podršku aplikantima iz BiH pružaju kancelarije Deska Kreativna Evropa u Sarajevu i Banjoj Luci.


javne nabavke