TEATAR POD OPSADOM: KAMERNI TEATAR: 1992-1996
Gradimir Gojer
1996.
TEATAR POD OPSADOM: KAMERNI TEATAR: 1992-1996 / Gradimir Gojer
Kamerni teatar 55, svojom djelatnošću i ukupnim zračenjem, tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade grada Sarajeva, načinio je nesumnjiv ozbiljan korak u svom općem profiliranju. Otvarajući novu stranicu u svom djelovanju, u onom podeoku vremena između 1992. i 1996. godine, Kamerni teatar 55 označio je pouzdano i novu stranicu u organizaciji, općem djelovanju i stvaranju...

Vidi više..

 javne nabavke

TEATAR POD OPSADOM: KAMERNI TEATAR: 1992-1996 / Gradimir Gojer

 

 

Kamerni teatar 55, svojom djelatnošću i ukupnim zračenjem, tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade grada Sarajeva, načinio je  nesumnjiv ozbiljan korak u svom općem profiliranju.

Otvarajući novu stranicu u svom djelovanju, u onom podeoku vremena između 1992. i 1996. godine, Kamerni teatar 55 označio je pouzdano i novu stranicu u organizaciji, općem djelovanju i stvaranju specifičnog umjetničkog ozračja u Bosni i Hercegovini. Vrijeme agresije na državu Bosnu i Hercegovinu bilo je vrijeme i traženja posve novih formi teatarskog ispoljavanja, formi koje su mogle odgovoriti trenutku koji je, objektivno gledajući, bio u potpunosti naklonjen teatarskom tvoraštvu…

Knjiga koja se nalazi pred vama nije nikakav pokušaj da se glorificira umjetničko djelovanje Kamernog teatra 55 tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu, ona nema niti velike teatrologijske, a ponajmanje teatrografske ambicije…

Ona je zbir pokušaja da se svjedoči o doživljenom, viđenom, urađenom, a brojim pokušajima da se živi na način ljudskiji od onog načina i onog života koji su dušmani namijenili građanima Sarajeva. Ova je knjiga nastavak nevelikog broja pokušaja da se svjedočanstva o umjetničkom i kulturnom djelovanju u ratu, pod svaku cijenu otrgnu od zaborava.

Ona sadrži i emotivnu komponentu, koju autor ovih redaka nije mogao isključiti, jer tekstove zapisuje u „ognjici“ koja je prouzrokovana tako bliskim zlom, koje je spremano dugo i brižljivo, i to spremano svakom pojedinačnom građaninu Sarajeva….

Jer, ono što je urađeno u ratu u teatarskom smislu, ubijeđen sam, nije za podcijeniti, a o valjanosti i ukupnoj vrijednosti, temeljem i ovih istina, koje zapisujem sudiće i prosuđivati budući analitičari teatra, ali, nesumnjivo i psiholozi, kulturolozi, teatrolozi, povjesničari umjetnosti…

 

Gradimir Gojer

Zatvori

 

TEATAR POD OPSADOM: KAMERNI TEATAR: 1992-1996 / Gradimir Gojer

 

 

Kamerni teatar 55, svojom djelatnošću i ukupnim zračenjem, tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade grada Sarajeva, načinio je  nesumnjiv ozbiljan korak u svom općem profiliranju.

Otvarajući novu stranicu u svom djelovanju, u onom podeoku vremena između 1992. i 1996. godine, Kamerni teatar 55 označio je pouzdano i novu stranicu u organizaciji, općem djelovanju i stvaranju specifičnog umjetničkog ozračja u Bosni i Hercegovini. Vrijeme agresije na državu Bosnu i Hercegovinu bilo je vrijeme i traženja posve novih formi teatarskog ispoljavanja, formi koje su mogle odgovoriti trenutku koji je, objektivno gledajući, bio u potpunosti naklonjen teatarskom tvoraštvu…

Knjiga koja se nalazi pred vama nije nikakav pokušaj da se glorificira umjetničko djelovanje Kamernog teatra 55 tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu, ona nema niti velike teatrologijske, a ponajmanje teatrografske ambicije…

Ona je zbir pokušaja da se svjedoči o doživljenom, viđenom, urađenom, a brojim pokušajima da se živi na način ljudskiji od onog načina i onog života koji su dušmani namijenili građanima Sarajeva. Ova je knjiga nastavak nevelikog broja pokušaja da se svjedočanstva o umjetničkom i kulturnom djelovanju u ratu, pod svaku cijenu otrgnu od zaborava.

Ona sadrži i emotivnu komponentu, koju autor ovih redaka nije mogao isključiti, jer tekstove zapisuje u „ognjici“ koja je prouzrokovana tako bliskim zlom, koje je spremano dugo i brižljivo, i to spremano svakom pojedinačnom građaninu Sarajeva….

Jer, ono što je urađeno u ratu u teatarskom smislu, ubijeđen sam, nije za podcijeniti, a o valjanosti i ukupnoj vrijednosti, temeljem i ovih istina, koje zapisujem sudiće i prosuđivati budući analitičari teatra, ali, nesumnjivo i psiholozi, kulturolozi, teatrolozi, povjesničari umjetnosti…

 

Gradimir Gojer

Zatvori