TI NISI ONAJ KOJI ĆE DUGO ŽIVJETI

DOT504 Dance Company

2/10/18

22.00

Sarajevski ratni teatar SARTR

Češka

Trajanje:

60 min.

Autor/ica:

LINDA KAPETANEA [RootLessRoot Co.]
JOZEF FRUCEK [RootLessRoot Co.]

Igraju:

NATHAN JARDIN
HYAEJIN LEE
PAVEL MAŠEK
KNUT VIKSTROM PRECHT

Autor i autorica se bave različitim tabuima modernog svijeta nastalim zbog moralnih, društvenih i vjerskih predrasuda i stereotipa. Ovi tabui ne nestaju nego se tek sakrivaju negdje u našoj podsvijesti da bi na kraju isplivali snažniji, zbog naše želje da ih potisnemo iz vlastitog uma. Ova tema daje izobilje materijala na osnovu kojeg se rađa predstava sa nepogrešivim stilom autorice i autora. Oni miješaju humor i dramu, monotoniju ali i snažne trenutke akcije koji graniče sa fizički nemogućim

Dizajn svjetla:

PERIKLIS MATHIELLIS

Dizajn muzike i zvuka:

MASTROKRISTO

Kostimografija:

LINDA KAPETANEA

Kostimografija i izrada kostima:

KRISTINA NOVÁKOVÁ ZÁVESKÁ

Produkcija:

DOT504 Dance Company 2016

Koprodukcija:

JATKA78

Vizualni dizajn:

MIKE RAFAIL

Fotografija:

PETR OTTAjavne nabavke