WELCOME

 

Režija i adaptacija:
NERMIN HAMZAGIĆ

Dramatizacija:
ASJA KRSMANOVIĆ

Kostimografija:
IRMA SAJE
VANJA CIRAJ

Scenografija:
ADISA VATRES SELIMOVIĆ

Grafički dizajn:
ENES HUSEINČEHAJIĆ

Animacija:
REDŽINALD ŠIMEK

Teatarski performans “Welcome” je nastao sa ciljem da preispita naš intimni odnos pre­ma ljudskim sudbinama onih koje nazivamo izbjeglicama. Kontekst danas, u kojem govorimo o iz­bjeglicama znatno je izmijenjen u donosu na 2015. O ljudskim sudbinama se više ne govori, već su ljudski životi postali instru­mentom globalne politike koji se koriste za promicanje partikularnih političkih interesa. Govori se o kvotama, o brojevima, o metrima bodljikave žice kojom se sretni ograđuju od onih manje sretnih. Ksenofobija, rasizam, fašizam bukte Evropom. “Welcome” koristi vodu kao medij. Voda olimpijskog bazena postaje projekciono platno, Sredozemno more, obala Grčke, oba­la Turske, kukuruzno polje, granica, postati će i evropskom metropolom, prugom, našim dvorištem, postate će Parizom, Berlinom, Hamburgom, Rimom, Istanbulom, Atenom, Alepom i Sarajevom.

Igraju:
MAJA IZETBEGOVIĆ
ERMIN BRAVO
SANIN MILAVIĆ
AMAR SELIMOVIĆ
BORIS LER

Produkcija:
UDRUŽENJE „KONTAKT“ SARAJEVO
OLIMPIJSKI BAZEN „OTOKA“
SCENA MESS

Premijera: 3. decembar 2017.
Trajanje: 60 minutajavne nabavke