EMA ANDREA

 (Albanija) rođena je 1971. godine. Studirala je klasični ples na Liceju umjetnosti u Tirani, kako bi poslije studirala Glumu na Univerzitetu u Tirani. Svoje poslovne vještine je razvijala u Italiji, Bugarskoj, Danskoj studirajući stil „Commedia dell’Arte“, film, mjuzikl, djela Harolda Pintera, govor tijela itd. Trenutno je profesorica u Tirani na “Univerzitetu umjetnosti”, gdje predaje govor tijela. Do sada, a kroz svoju karijeru broji oko 40 uloga i njih 15 kao redateljica, te kao jedna od prvih žena u Albaniji koje na scenu postavljaju alternativni izraz umjetnosti. Prva je žena koja producira nezavisne pozorišne predstave.Također je poznata po djelima koja producira sa provokativnim temama o društvu u Albaniji, time istražujući alternativne oblike umjetnosti koji su gotovo nepoznati za albanski narod. Umjetnica koja je sudjelovala u mnogim međunarodnim produkcijama, u Italiji ili Srbiji. Vrši promociju poezije i savremenog performansa. Kroz Fondaciju MAM ona je organizovala mnoge međunarodne događaje u polju savremene umjetnosti, kao i kod kuće. Takav savremeni događaj – “Zovem se Balkan” – sastojao se u izvođenju nekoliko djela s Balkana prevedenih na albanski jezik. Jedna je od kuratorica Bijenala mladih umjetnika Mediterana i Europe, tačnije za umjetnost performansa. Njezin posljednji rad je imao prirodu međunarodne umjetničke saradnje. Učesnica je pozorišnih festivala i dobitnica mnogih nagrada. Njezin umjetnički i društveno angažirani rad je vezan uz socijalnu problematiku, ugrožene skupine društva, prava žena i porodično nasilje. Jedno od “najpikantnijih” djela u vezi sa prethodno navedenim problemima, je pozorišni komad koji izvode, te je napisan za žene koje su bile zatočene. Jedna je od osnivačica I izvršna partnerica Fondacije “Memo”, organizacije koja prerađuje historijske uspomene, posebno na diktatorski režim u periodu komunizma prilikom različitih društvenih i umjetničkih događaja. Nedavno, postala je članica AWA organizacije koja cilja osnažiti ulogu žene u društvu i njihovu reprezentaciju kroz ono audio-vizualno.

 

DENEŠ DEBREI 

(Srbija) studirao dramu na konzervatoriju u Novom Sadu, te igrao u pozorištu u Subotici. Osniva kompaniju Nyari Mozi skupa sa I. Lalićem 1986. godine. Učestvuje u kreacijama Josepha Nadja (koreograf i režiser pri CCNO – Nacionalnom koreografskom centru u Orleansu u Francuskoj) kao plesač: Canard Pékinois “Pekinška patka”, Smrt vladara, Comedia Tempio, Les Échelles d’Orphée “Orfejeve ljestve”, Woyzeck, l’Ébauche du vertige “Tračak vrtoglavice”, L’Anatomie du fauve “Anatomija divlje mačke”, “Habacucovi komentari”, “Vjetar u torbi” (Prva Zlatna nagrada za Najboljeg glumca MESSa 1998. u Sarajevu) i Les Veilleurs “Nadzornici”, Longeur de 100 aiguilles “Dužina stotinu igala”. Asistent režije za predstavu Poussières de soleils “Sunčana prašina”. Od 2000. godine redovno sarađuje s Minom Tanakom (plesačem i koreografom), posebno radeći na projektu “Smijanje u šumi” (Tokyo, Japan, 2004.). Glumio u filmu: 1985 “Gondviseles” autora Pála Erdösa (Mađarska) (Nagrada Zlatni Tukan za Najbolju vodeću ulogu (Internacionalni film festival u Rio de Jeneiru). Koreografija: 1986-2017: “Solanum Tuberossum”, “Hu Die”, “Petoro za cijenu dvoje”, “La Chute de Belezebuth “Belzebuthov pad”, Accent Aigu “Akutni akcent”, Napút a Cédrus árnyékában “Zraka sunca među sjenama kedrovine”, HhouAka 1 ( A ): “Skin Garden”, HhouAka 2 ( A ): “Miel d’éphémères” “Med od vodencvijeta”, Morsure d’Abeille “Ujed pčele”, “Svaštarnica”, “Neobična omča”, “Glas planete”; s Yokom Higashijem… Radi kao koreograf za nekoliko srbijanskih, slovenačkih, bosanskih, mađarskih, rumunskih pozorišnih reditelja među kojima je “Emma” autora Chata Geza, režija: Peter Fekete, produkcija: Srbija, Narodno pozorište Subotica nagrađena Sterijinom nagradom za Najbolju koreografiju u Novom Sadu (Srbija). 2009. osniva Memorijalni centar Kobez-Body u Toulouseu u Francuskoj. Umjetnički je direktor pri teatarskoj skupini Nyari Mozi od 1986., koju je osnovao Istvan Lality. Trenutno predaje na LEDA Školi teatra i na Theatre de l'Acte u Toulouseu od 2006. godine. Predaje na Pozorišnoj akademiji na Univerzitetu u Novom Sadu od 2010. godine.


HAZIM BEGAGIĆ 

(Bosna i Hercegovina) je diplomirao na Akademiji dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) na Univerzitetu u Tuzli. Postdiplomske studije je završio na univerzitetima u Sarajevu, Bolonji, Sijeni i Univerzitetu Crne Gore. Doktorske studije izvedbenih umjetnosti i kulture pohađao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je stekao doktorat nauka iz oblasti teatrologije i umjetničke produkcije. Trogodišnju stručnu specijalizaciju produkcije izvedbenih umjetnosti obavio je u Sjedinjenim Državama u okviru obrazovnog programa Kennedy Centra u Vašingtonu. Učestvovao je na značajnom broju međunarodnih stručnih i naučnih skupova i konferencija, te napisao i objavio više radova i studija iz oblasti pozorišne djelatnosti, studija kulture i umjetničke produkcije. Kao pozorišni producent izravno je realizovao preko 80 pozorišnih predstava od kojih je značajan broj njih postigao zapažen regionalni i međunarodni uspjeh, osvojivši preko 120 nagrada i priznanja, te učestvujući na relevantnim međunarodnim festivalima i gostovanjima. Tokom umjetničko-producentskog rada posebnu pažnju pridaje koprodukcijskim projektima, međunarodnoj saradnji i umjetničkim partnerstvima. Sarađivao je sa svim većim i značajnijim pozorišnim festivalima u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Od 2010. godine direktor je Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i umjetnički direktor Međunarodnog festivala bosanskohercegovačke drame i autorskog teatra. U nastavnom procesu na umjetničkim akademijama i fakultetima angažovan je od 2004. godine, a danas u umjetničko-nastavnom zvanju vanrednog profesora predaje na Dramskoj akademiji Univerziteta u Tuzli, a u zvanju docenta na Kulturalnim studijama Univerziteta u Zenici i Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Živi i radi u Zenici i Sarajevu.javne nabavke