Poziv za aplikacije za 59. izdanje Internacionalnog teatarskog festivala MESS biti će objavljen u novembru.

Pratite našu stranicu za više informacija!JAVNE NABAVKE