Nove pustolovine Don Kihota

Nove pustolovine Don Kihota

Uz razgovore o pitanjima diskriminacije, empatije, porodice, granice, etike, odgovornosti i ljubavi “Festival MESS svojim konceptom i idejom je više od jednog velikog kulturnog i teatarskog događaja“, istakao je direktor, Nihad Kreševljaković, najavljujući 58. izdanje...
Nove pustolovine Don Kihota

Nove pustolovine Don Kihota

Uz razgovore o pitanjima diskriminacije, empatije, porodice, granice, etike, odgovornosti i ljubavi “Festival MESS svojim konceptom i idejom je više od jednog velikog kulturnog i teatarskog događaja“, istakao je direktor, Nihad Kreševljaković, najavljujući 58. izdanje...
Nove pustolovine Don Kihota

Nove pustolovine Don Kihota

Uz razgovore o pitanjima diskriminacije, empatije, porodice, granice, etike, odgovornosti i ljubavi “Festival MESS svojim konceptom i idejom je više od jednog velikog kulturnog i teatarskog događaja“, istakao je direktor, Nihad Kreševljaković, najavljujući 58. izdanje...
Nove pustolovine Don Kihota

Nove pustolovine Don Kihota

Uz razgovore o pitanjima diskriminacije, empatije, porodice, granice, etike, odgovornosti i ljubavi “Festival MESS svojim konceptom i idejom je više od jednog velikog kulturnog i teatarskog događaja“, istakao je direktor, Nihad Kreševljaković, najavljujući 58. izdanje...
Nove pustolovine Don Kihota

Nove pustolovine Don Kihota

Uz razgovore o pitanjima diskriminacije, empatije, porodice, granice, etike, odgovornosti i ljubavi “Festival MESS svojim konceptom i idejom je više od jednog velikog kulturnog i teatarskog događaja“, istakao je direktor, Nihad Kreševljaković, najavljujući 58. izdanje...
Nove pustolovine Don Kihota

Nove pustolovine Don Kihota

Uz razgovore o pitanjima diskriminacije, empatije, porodice, granice, etike, odgovornosti i ljubavi “Festival MESS svojim konceptom i idejom je više od jednog velikog kulturnog i teatarskog događaja“, istakao je direktor, Nihad Kreševljaković, najavljujući 58. izdanje...