DEVETA

Via Negativa

29/9/18

22.00

Sarajevski ratni teatar SARTR

Slovenija

Trajanje:

75 min.

Koncept i režija:

BOJAN JABLANOVEC

Igraju:

LOUP ABRAMOVICI
GREGA ZORC
JAKA LAH
ANITA WACH
MAGDALENA TUKA

Koreografiju nadgledala:

ANITA WACH

Muzika:

LUDWIG VAN BEETHOVEN-SYMPHONY NO. 9
HERBERT VON KARAJAN, BERLIN PHILHARMONIC ORCHESTRA, 1963

Maske:

BARBARA STUPICA

Predstava “Deveta” je bazirana na refleksiji Giorgia Agambena koji na humanizam gleda  kao na antropološke mašine. U svojoj knjizi, “The Open Man and Animal”, Giorgio Agamben adresira granice između čovjeka i životinje, te propituje logiku zapadnjačke civilizacije koja opravdava proceduru “humanizacije čovjeka” na prvom mjestu sistematske suspenzije životinje. Čovjek je definisan jedino u razlici u odnosu na Životinju. Ova predstava protiče kroz čitav zvučni reljef Beethovenove Devete simfonije, “remek-djela zapadnjačke civilizacije”, “džinovske i kompleksne”, “uzvišene”, “pobjedonosne vizije bratstva”. U središtu ovog “upečatljivog primjera ljudskog duha” smo mi. Goli i sumnjivi. Nismo kompleksni, već svedeni. Nismo uzvišeni, već prosti. Nema ništa veliko u vezi s nama. Ništa pobjedonosno. Slijepi zbog prizora koje vidimo, gluhi zbog zvukova koje čujemo. U potrazi sa poveznicom sa Životinjom.

Dizajn svjetla:

IGOR REMETA

Video:

ANA ČIGON

Inscipijent:

IGOR REMETA

Producentica:

ŠPELA TROŠT

PR:

SARA HORŽEN

Produkcija:

VIA NEGATIVA

Koproducent:

JAJAJA NENENE ASSOCIATION WARSAW

Partneri:

Bunker Ljubljana / A Part Festival, Katowice, Fundacija Ciało/Umysł

Fotografija:

MARCANDREAjavne nabavke