MORTAL COMBINE - A Polish drama of the XXI century
2006
MORTAL COMBINE - A Polish drama of the XXI century
The book by Tanja Miletić Oručević Mortal Combine - A Polish drama of the XXI century is a collection of contemporary Polish dramas, written between the year 2000 and 2006, which were selected by the author and translated to Bosnian language.


javne nabavke

TEATAR U RATNOM SARAJEVU 1992-1995./Davor Diklić

 

Novo izdanje knjige “Teatar u ratnom Sarajevu 1992 – 1995.”, autora Davora Diklića, publicirano na bosanskom i engleskom jeziku, zasigurno je jedno od najvažnijih svjedočanstava o intenzivnom teatarskom i općenito umjetničkom životu opsjednutog Sarajeva ali i o tome da su teatar, i umjetnost općenito za Sarajlije/Sarajke pod opsadom bila ljudska potreba jednako važna kao sto im je to bila hrana, voda, zrak…

Autor knjige Davor Diklić rođen je u Sarajevu 1954. godine, a 1985. godine odlazi u SAD gdje završava pozorišne studije i radi kao profesor i reditelj do 1991. godine kada odlazi u penziju. Ovaj Sarajlija autor je zasigurno jedne od najznačajnijih knjiga ikad napisanih o globalnom fenomenu umjetnosti nastale u Sarajevu pod opsadom.

O tragičnim danima ratne opsade Sarajeva i šta je pozorišni život značio u takvim uslovima, na dostojanstven i potresan način svedočili su ugledni građani i akteri događaja: Izudin Bajrović, Zoran Bećić, Aida Begić, Sulejman Bosto, Jasna Diklić, Jovan Divjak, Boro Đukanović, Nada Đurevska, Ines Fančović, Admir Glamočak, Vanesa Glođo, Dragan Golubović, Kemo Hrustanović, Vlado Jokanović, Dragan Jovičić, Muhamed Karamehmedović, Nihad Kreševljaković, Strajo Krsmanović, Zlata Kurt, Riad Ljutović, Žan Marolt, Minka Muftić, Dino Mustafić, Ljubica Cica Ostojić, Haris Pašović, Lejla Pašović, Senad Pećanin, Affan Ramić, Teodor Romanić, Stjepan Roš, Đorđe Slavnić, Miodrag Miki Trifunov, Vojislav Vujanović.

Zatvori

 

TEATAR U RATNOM SARAJEVU 1992-1995. / Davor Diklić

 

Novo izdanje knjige “Teatar u ratnom Sarajevu 1992 – 1995.”, autora Davora Diklića, publicirano na bosanskom i engleskom jeziku, zasigurno je jedno od najvažnijih svjedočanstava o intenzivnom teatarskom i općenito umjetničkom životu opsjednutog Sarajeva ali i o tome da su teatar, i umjetnost općenito za Sarajlije/Sarajke pod opsadom bila ljudska potreba jednako važna kao sto im je to bila hrana, voda, zrak…

Autor knjige Davor Diklić rođen je u Sarajevu 1954. godine, a 1985. godine odlazi u SAD gdje završava pozorišne studije i radi kao profesor i reditelj do 1991. godine kada odlazi u penziju. Ovaj Sarajlija autor je zasigurno jedne od najznačajnijih knjiga ikad napisanih o globalnom fenomenu umjetnosti nastale u Sarajevu pod opsadom.

O tragičnim danima ratne opsade Sarajeva i šta je pozorišni život značio u takvim uslovima, na dostojanstven i potresan način svedočili su ugledni građani i akteri događaja: Izudin Bajrović, Zoran Bećić, Aida Begić, Sulejman Bosto, Jasna Diklić, Jovan Divjak, Boro Đukanović, Nada Đurevska, Ines Fančović, Admir Glamočak, Vanesa Glođo, Dragan Golubović, Kemo Hrustanović, Vlado Jokanović, Dragan Jovičić, Muhamed Karamehmedović, Nihad Kreševljaković, Strajo Krsmanović, Zlata Kurt, Riad Ljutović, Žan Marolt, Minka Muftić, Dino Mustafić, Ljubica Cica Ostojić, Haris Pašović, Lejla Pašović, Senad Pećanin, Affan Ramić, Teodor Romanić, Stjepan Roš, Đorđe Slavnić, Miodrag Miki Trifunov, Vojislav Vujanović.

Zatvori