Poništenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove“MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“ i Javni konkurs za imenovanje i izbor direktora Javne ustanove MES-Međunarodni teatarski festival – Scena MESS

V.D. UPRAVNI ODBOR Na osnovu člana  15.  Pravila Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS, broj: 257/16 od 10.05.2016. godine i Odluke V.D. Upravnog odbora  o poništenju konkursa za izbor i imenovanje  direktora  Javne ustanove “MES...javne nabavke