Promocija knjige “TEATAR U KONTEKSTU JUGOSLAVENSKIH RATOVA”

Jana Dolecki / Senad Halilbašić / Stefan Hulfeld

29/09/2016

17:00

Klub 1

Ova je knjiga zbirka tekstova poznatih akademskih radnika/ca i teatarskih umjetnika/ca koji/e su bili/e aktivni/e tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Ona se bavi ispitivanjem načina na koje su različite vrste teatra i glume reagirale na konflikte koji su se dešavali u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Kosovu. U njoj možemo pronaći osvrt na aktivnosti nacionalnih pozorišta koje finansira država: aktivnosti između eskapizma i negiranja, pozorišnu estetiku protesta i otpora, kao i simptomatične prijelaze i transformacije u pozorišnoj produkciji tokom ratnog stanja, kako u teoriji, tako i u praksi.

 

 

Štaviše, ova se knjiga bavi i periodom poslije konflikata, te ispituje posljedice rata u savremenom pozorištu i glumi, npr. kroz predstave o traumama rata Ivana Vidića, umjetničke kampanje međunarodne feminističke organizacije „Žene u crnom“, ili kroz predstavu Petera Handkea „Voyage by Dugout“.

Uvod se bavi objašnjavanjem povezanosti među poglavljima i donosi osvrt na dalji razvoj istraživanja u ovom polju. Sve u svemu, ovo djelo daje uvid u nove perspektive kao i u ranije neobjavljena istraživanja na polju teorije i historiografije pozorišta i Jugoistočnih evropskih studija. 

Promotori/ca:

JANA DOLECKI
SENAD HALILBAŠIĆ
NIHAD KREŠEVLJAKOVIĆ
DINO MUSTAFIĆjavne nabavke