SJEĆAŠ LI SE DOLI BEL

Kamerni teatar 55

03/10/2019

20:00

Kamerni teatar 55

Bosna i Hercegovina

Trajanje:

120 minuta

Autor:

ABDULAH SIDRAN

Režija:

KOKAN MLADENOVIĆ

Uloge:

EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ
GORDANA BOBAN
MIRSAD TUKA
TATJANA ŠOJIĆ
DAVOR GOLUBOVIĆ
ELMA JUKOVIĆ
MUHAMED HADŽOVIĆ
ADMIR GLAMOČAK
SABIT SEJDINOVIĆ
AMAR SELIMOVIĆ
SAŠA KRMPOTIĆ
SIN KURT

Sjećaš li se Doli Bel je priča o iskrenoj boli prve ljubavi, o neminovnom odrastanju, te o ogoljivanju jednog utopističkog društvenog sistema u koji su mnogi slijepo vjerovali, i u kojeg su se, nažalost, razočarali. Priču promatramo iz perspektive Sabahudina Zolja, svima nama više poznatim kao Dino, ali iz današnjeg vremena, kroz višedecenijsku distancu kaleidoskopski profiltrirane kutije sjećanja, koja se, na samom početku predstave simbolički i otvara, te nas vrtoglavo, kao na vrteški, nosi u jedno vrijeme kojeg više nema, među ljude koji nisu tu.

Adaptacija:

KOKAN MLADENOVIĆ

Dramaturgija:

VEDRAN FAJKOVIĆ

Scenografija i kostmografija:

ADISA VATREŠ SELIMOVIĆ

Kompozitorica:

IRENA POPOVIĆ

Izvršna produkcija:

MIRZA MUZUROVIĆ

Asistent/ica režije:

AMRA HADŽIHAFIZBEGOVIĆ
AMAR ČUSTOVIĆ

Asistentica scenografije i kostimografije:

ADELA HODŽIĆ

Inspicijent:

SENAD BEŠIĆ

Majstor svjetla:

ELVEDIN BAJRAKTAREVIĆ
NINO BRUTUS

Majstor tona:

EDIN HAJDAREVIĆ
EDINA HAJDAREVIĆ

Fotografija:

MIRZA SELIMOVIĆjavne nabavke