Sylphidarium / Maria Taglioni na terenu

Trećeg dana festivala MESS u Sarajevskom ratnom teatru odigrana je koreografska predstava Sylphidarium/Maria TaglIoni on the ground, CollettivO CineticO u režiji Francesce Pennini. Predstavu otvara glas naratora i uvodi nas u priču koja će se kasnije odviti pred nama predstavljajući učesnike. Specifični i maštoviti kostimi (Francesca Pennini i plesači/ce) su veoma bitan scenski element, jer upravo oni definišu „bića“ koja nam se predstavljaju. Kroz priču naratora saznajemo da postoje stvorenja zemlje (James, Effie, Madge i Grun) i stvorenja fantazije (Sylphe). Radnja se odvija dan uoči vjenčanja Jamesa i Effie, kad James usni Sylphe i probudi se zaljubljen. Madge, vještica koja nije pozvana na vjenčanje, odluči da se osveti tako što će „pomoći“ Jamesu da dođe do Sylphe dajući mu otrovni šal kojim će je uhvatiti. Međutim, kako se stvorenja zemlje i stvorenja ne mogu spojiti, Sylphe od dodira sa šalom umre, a Effie ode sa Grunom koji je potajno zaljubljen u nju. Ova banalna fabula se pred našim očima kasnije pretvara u atraktivnu koreografiju prepunu značenja i simbola. Plesači prelaze iz „bića“ u „biće“, odnosno iz kostima u kostim, banalizujući na taj način materijalno, brišući granice između polova i stavljajući akcenat na to da su razlike koje postoje među ljudima samo spolja. Gusta metaforičnost, likovnost u scenskom izrazu, ljepota pokreta, igra svijetla i nadasve originalni kostimi su ono što daje posebnost ovoj predstavi. Vizuelno i značenjski snažna scena u kojoj nagi plesači sjede okupljeni oko gomile kokica, koja predstavlja tijelo mrtve Sylphe, simbolično referiše na Raj i hostiju, a istovremeno govori o tome, da kad se odbace predsrasude o razlikama (kostimi), odnosno, kad se odreknemo tog „spolja“, svi smo jednaki. Predstava završava instrukcijama za početak aerobnih vježbi i plesačima koji bjesomučno pokušavaju da održe tempo, što se direktno odnosi na današnjicu, brzinu života, poremećeni sistem vrijednosti i tjera nas da razmislimo o tome što je to što je ustvari bitno.

Stela Miškovićjavne nabavke