Žrtva života

Sinoć je u okviru 58 MESSa odigrana plesna predstava „Ti nisi onaj koji će dugo živjeti“, u izvedbi plesne trupe DOT504. Predstava hrabro i energično istražuje ljudske slabosti i potrebe koje traže da budu zadovoljene pod svaku cijenu. Počinje plesačem koji stoji pred mikrofonom potpuno nepomičan i govori o postojanju i smrti. Slika se doima kao mračna bajka. Kad priča prestane, iza njega se pomalja pokretna gomila, koja se tranformiše pred našim očima od insekta do robota, predstavljajući vjerovatno genezu ideje komada – genezu ljudskih potreba i rastućih apetita. Nakon ovog efektnog prologa, pojavljuje se plesačica Hyaejin Lee, čiji je ples inspirisan borilačkim vještinama, i nakon kratkog samostalnog plesa postaje marioneta u rukama tri plesača. Oni govore kroz nju, preuzimaju potpunu kontrolu nad njenim tijelom i radnjama. Dok oni agresivnim kretnjama, simuliranjem seksa, uzimanja narkotika i sprovođenjem nasilja podsjećaju na životinje, te time aludiraju na primitivno zadovoljavanje potreba, plesačica facijalnim ekspresijama i pokretima tijela vrlo sugestivno emituje bol i očaj. Ona simbolizuje slabe, oštećene i one bez glasa, one koje niko ne čuje. Ovaj nedostatak komunikacije predstavljen je bijelim tuferima koje plesači trpaju u usta i preko njih pokušavaju da govore. U idejnom smislu ovaj eksperiment ima dosta toga da ponudi, međutim upravo tu leži osnovni problem – previše toga je “strpano“ u sat vremena i ni jedna linija nije potpuno jasna i dramaturški sprovedena do kraja. Sve je ostalo na nekoj ivici značenja. Sveukupna forma je labava i nije precizno struktirisana, te je u tom smislu donekle bezoblična i nejasna. Nakana autora (Linda Kapetanea i Jozef Frucek) je donekle vidljiva ali nedovoljno artukulisana. Svoju kulminaciju predstava dostiže na kraju, kad plesač skida Hyaejin i ona nemoćna da se izbori sa surovošću svijeta umire, a on počinje igru sa njenim mrtvim tijelom. Kad zadovolji i tu morbidnu potrenu, pridružuje se ostalim muškarcima koji jedu i piju pored scene. Život se odvija dalje i ne okreće se na žrtve.

Stela Miškovićjavne nabavke