I opet prolog? Posttraumatska drama i pozorište u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi u svetlu sistemske transformacije (1989. / 1991-2020.)

   

Projekat je pokrenut inicijativom novonastale „Laboratorije za transkulturna istraživanja pozorišta i drame postkomunističke Evrope” i biće realizovan u saradnji sa Pozorišnim institutom „Zbignjev Raševski” u Varšavi (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego). Inauguracija projekta održaće se 31.05.2021. tokom onlajn sastanka na platformi Zoom.

Ideja koja stoji iza projekta je pokušaj transkulturnog pogleda na pozorište i dramu Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope kroz prizmu zajedničkog iskustva sistemske transformacije, simbolično zapečaćenog 1991. raspadom Sovjetskog Saveza (u decembru 2021. će proći trideset godina od tog događaja). Ovo predstavlja proširenje koncepta projekta Pozorište i dramska i vizuelna umetnost u post-totalitarnim društvima Centralne i Istočne Evrope, realizovanog u okviru Međunarodnog festivala Ukrajina – Poljska – Evropa 2014. g. u saradnji sa Centrom za pozorišne prakse „Gardzienice”.

Projekat će pratiti ciklične kulturne aktivnosti i naučne debate uz učešće stranih i domaćih stručnjaka, kulturnih animatora i umetnika iz kruga drame i pozorišta bivšeg Istočnog bloka. Ovaj poduhvat predviđa takođe publikaciju višetomne antologije koja će obuhvatiti prevode dramskih tekstova sa njihovom kritičkom analizom.

PROGRAM (2021-2022.):
  • 05.2021., 10.00: Inauguracija i prezentacija projekta.
  • 09.2021., 10.00: Transformacija i mapiranje postkomunističkog identiteta. Istraživačko područje: Jugoistočna Evropa.
  • 10.2021., 10.00: Nasilje – stara/nova trauma. Istraživačko područje: Istočna Evropa.
  • 11.2021., 10.00: Suočavanje sa izazovima postpostmodernosti. Istraživačko područje: Centralna Evropa
  • 8-9.12.2021., 10.00: Transformacija i društveno-kulturno nasleđe u drami i pozorištu postkomunističke Evrope. Međunarodna naučna konferencija sa performativnim čitanjima.
  • decembar 2022.: Promocija antologije prevedenih dramskih tekstova, sastanci sa autorkama/autorima i prevodilačkim timom i kazališna smotra.
 

Istraživačku grupu čine prevoditeljice i prevodioci, naučnice i naučnici sa univerziteta u Varšavi, Krakovu, Katovicama, Lođu, Poznanju, Lublinu, udruženi u mreži „Laboratorija za transkulturna istraživanja pozorišta i drame postkomunističke Evrope”, koju je pokrenuo Centar za transkulturne post-totalitarne studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Vroclavu.

Na projektu sarađuju: Agnieszka Matusiak – glavna koordinatorka, Gabriela Abrasowicz, Wojciech Baluch, Agata Firlej, Čila Gizinjska, Tomasz Grabiński, Artur Grabowski, Jolanta Jarmołowicz, Rafał Majerek, Lidia Mięsowska, Karolina Prykowska-Michalak, Magdalena Pytlak, Beata Siwek, Rafał Węgrzyniak i pozvani gosti iz Poljske i inostranstva.

Projekat podržavaju ustanove i pokrovitelji iz Bosne i Hercegovine (Javna ustanova MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS), Bugarske (Nacionalna akademija za pozorišnu i filmsku umetnost „Krsto Sarafov” u Sofiji), Češke (Pozorišni institut u Pragu), Hrvatske (Hrvatski centar ITI), Mađarske (Narodni muzej i Pozorišni institut u Budimpešti), Slovačke (Pozorišni institut u Bratislavi), Srbije (Sterijino pozorje), Ukrajine (Pozorišni centar „Les Kurbas” u Kijevu).javne nabavke